W poezji wszystko wolno

.onlow oktsyzsw ijzeop W
.akytamarg mat oc A
,±nrokopein ęzsud maM
.akinezrp einm anew ydg


.ęjad tsupu ijzatnaF
.awołs ewon mal¶ymyW
,ejadz ein ęis maw hcein I
awomowon tsej ot eż


?ęjutape ±mrof eŻ
?ogeikat tsej myt w żóc I
?ęjunibmokezrp ¶oc eŻ
.oget żuj im eicwóm eiN


?atyzc ot ęis okżęic eŻ
.ęnziwtał an ędi eiN
:ńatyp ytzser od oc A
.ęnzilog w einm eicjułaC


.ćyzcu żuj ęis ęzsum eiN
.eiwołs op żuj madod ćohC
.yzcub i arg oktsyzsw eŻ
.eiwołg jejom w oklyt zceL
poprzednido górynastępny