M±dry i m±dralaŻyj i pozwól żyć innym - powiedział m±dry.
Co to za m±dro¶ć, co¶ tak banalnego?
10 przykazań! - zagrzmiał m±drala.
10 przykazań to co innego.
A przecież to samo,
ale co z tego?


Ciekawa dyskusja na temat tego wiersza wywi±zała się tutaj
poprzednido górynastępny