Wiersz biały

Nie twierdzę, że poezja biała

jest gorsza od rymowanej.

Twierdzę, że poezja rymowana

jest lepsza od białej.